קומיוניטי במחקר

בעשור האחרון קומיוניטי מלווה תהליכי מחקר, הן ברשויות המקומיות והן בגופים ציבוריים. ובכלל זה: מחקרי ניקיון במסגרת ק"ק ניקיון של המשרד להגנה"ס, הערכה מלווה לתהליכי הטמעה בקהילה, מיפויים קהילתיים ועוד.