החזון שלנו

חברת קומיוניטי סביבה וחברה היא עסק חברתי-סביבתי שהוקם בשנת 1999 על ידי ד"ר עידית אלחסיד. בחזוננו אנו מאמינות בכוחה של קהילה לחולל שינוי תודעתי והתנהגותי ולהשפיע על איכות חייה. שלושה עשורים של עשייה בתחום, מאפשרים לנו להגשים את החזון להובלת שינוי חברתי-סביבתי בחברה הישראלית. אנו יוזמות ומפתחות מיזמים בקהילות עירוניות וכפריות תוך חשיבה רב מערכתית, יצירתית ופלורליסטית המאפשרת התאמה לצורכי לקוחותינו. מודל הפעולה שלנו מותאם לקהילות עימן אנו עובדות ומייצר שותפות אמיתית בין החברה האזרחית, מגזר ציבורי, רשויות מקומיות, עמותות, יזמים, אקדמיה וחברות עסקיות.

תחומי ההתמחות שלנו