הכירו אותנו

חברת קומיוניטי סביבה וחברה היא עסק חברתי סביבתי שהוקם בשנת 1999 על ידי עידית אלחסיד.

התמחותנו בייעוץ ובתכנון אסטרטגי בתחומי הקיימות, בליווי מקצועי ובהטמעת תהליכי העצמה ויזמות בקרב קהילות רב תרבותיות.

אנו יוזמים ומפתחים מיזמים בקהילות עירוניות וכפריות המהוות עוגן ומנוע צמיחה בכל רבדי החיים ברמה המקומית, האזורית והארצית.

תחומי ההתמחות שלנו

פרויקטים מחוללי שינוי

הלקוחות שלנו