מחקרי ניקיון במסגרת ק"ק ניקיון

במהלך השנים 2021-2023 ניהלנו בשיתוף עם ד"ר אפרת אלימלך, סקרי ניקיון ב-13 רשויות מקומיות. הסקרים כללו ביצוע מדידות במאות נקודות מדידה אשר התבצעו בשני שלבים ובכלל זה:

  • גיוס כוח אדם והכשרתו, תיאומים לוגיסטיים מול מחלקת הניקיון ברשויות המקומיות.
  • הזנת נתונים באפליקציה הייעודית של המשרד להגנת הסביבה.
  • ניהול צוות הסוקרים וליוויים בשטח.
  • השתתפות בועדות היגוי. 

בנוסף לביצוע הסקרים, גיבשנו תוכניות חינוך והסברה בנושא חשיבות השמירה על ניקיון המרחב הציבורי, ויישמנו אותן הלכה למעשה ובכלל זה: קמפניי הסברה, אירועים קהילתיים, הסברה מ"דלת לדלת" בבתי תושבים,  פיתוח מערכי שיעור לצוותי הוראה, הפקת כנסים, הרצאות ויוזמות נקודתיות, קורסים, השתלמויות ועוד.