מחקר שיתוף קהילות במרחבי נחלים

צוות קומיוניטי ביצע עבור החברה להגנת הטבע מחקר והשוואה של מקרי בוחן שונים לאיתור מנגנוני כשל ומנגנוני הצלחה בפעילות אזרחית המובילה לקהילתיות מסביב לנחלים. 

במסגרת זו הוכן דוח אשר מטרתו להוות תשתית ידע עבור מקבלי החלטות ובעלי עניין הפועלים לקידום מודעות ציבורית ומעורבות אזרחית סביב נחלי ישראל. ביצענו מיפוי שכלל, בין היתר, התייחסות לגישה המקדמת ניהול אגני, משלבת ודוגלת בשמירה על משאבי טבע ואגני הנחלים בהסתכלות מרחבית.

לאור זאת המיפוי בחן בצורה מדגמית את פועלם של גופים שונים, בדגש על רשויות ניקוז ונחלים ורשויות נחלים בישראל וגופים ירוקים, בהיבט הקהילתי, הן ברמה המקומית והן ברמה המרחבית/אגנית. מתודולוגיית העבודה בהכנת הדוח כללה: ליקוט חומרים ותוכניות קיימות (בארץ ובעולם) וקיום ראיונות עם נציגי תחום הקהילה עם בעלי עניין שונים ועם נציגי קהילות.