מחקר נשים כסוכנות שינוי

המחקר: "נשים פלסטיניות כמובילות שינוי סביבתי" התבצע על ידי עידית אלחסיד וסיהאם ואכד בהנחיית פרופ' רקפת סלע-שפי וד"ר תג'ריד יחיא-יונס מאוניברסיטת תל אביב. המחקר עסק בניתוח ובהשוואה בין קבוצות נשים בכפר קאסם ובג'ת שבמשולש.