מיפוי מצב הסביבה בחברה הערבית יד הנדיב

המחקר, שהתבצע על ידי ד"ר שירה ורדי, ד"ר אילן שדמה, ד"ר עידית אלחסיד וצוות חברת נאס, עסק במיפוי מצב הסביבה בחברה הערבית בישראל.

התבצע חקר הרשויות המקומיות בבחינת מצבן בפרמטרים  המהווים חסם או הזדמנות לשינוי. לצד זאת, נבחנים תהליכים המתרחשים "מלמטה למעלה" ע" חברה אזרחית.

הצוות החוקר בחר לשלב אינטגרטיבית את תחום המדיניות והסוגיות המרכזיות, את המידע, הן הכמותני והן האיכותני, ולשלבם בנושאי ליבה שנבחרו ובהם מוצגים מקרי בוחן. נבחרו ארבעה נושאים מרכזיים, מהם ניתן להשליך על נושאים רלבנטיים נוספים: חינוך סביבתי, תכנון קרקע ושטחים פתוחים, אנרגיה וטיפול בפסולת.