קומיוניטי בחינוך לקיימות

קומיוניטי יוזמת, מפתחת ומפעילה מגוון תוכניות חינוכיות ברשויות מקומיות בישראל. אנו פועלות בלמעלה מ-1,000 מוסדות חינוך (גני ילדים ובתי ספר) בישראל במגוון תוכניות לקיימות: משבר האקלים, תרבות צריכה, פסולת ומיחזור, אנרגיה, תזונה מקיימת, מגוון ביולוגי, גינון מקיים ועוד. התוכניות נבנות בהתאם לצורכי הרשות המקומית ולכך משתלבים מערכים ייחודיים.