הסמכה למוסדות ירוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה

קומיוניטי מלווה בתי ספר וגנים בתהליכי הסמכה למוסדות ירוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה. הליווי כולל עמידה בקריטריונים שקבע המשרד להגנת הסביבה, משלב כתיבת תוכניות העבודה ועד ליישום בשטח כולל מעמד השיפוט וההכרה הרשמית.

בעשורים האחרונים ליווינו בתהליכים אלו 85 בתי ספר יסודיים ו-93 גנים בישראל.