מרכז המבקרים בתחנת המעבר פתח תקווה

עד שנות ה-90 המוקדמות הפסולת של העיר פתח תקווה הוטמנה בהר הפסולת "תל אשפה", אשר הוקם בפאתי העיר. בשל מפגעים סביבתיים שנוצרו במרחב "תל אשפה" שכללו שריפות, ריחות רעים וזיהום קרקע שיוצר הר פסולת, נסגר האתר ובשנת 1994 הוקמה תחנת המעבר לפסולת. 

צוות קומיוניטי הצטרף לתהליך כתיבת הפרוגרמה להקמת מרכז מבקרים בתחנת המעבר ולבניית קונספט תכני למקום. הפרוגרמה כללה:

  1. בניית מודל תיפעולי 
  2. גיבוש מנגנון העבודה מול מערכות החינוך בעיר 
  3. גיבוש מבנה הסיור במרכז המבקרים 
  4. הכנת תיק הדרכה קבוע המיועד לצוות ההדרכה
  5. יצירת תוכנית שיווק הסיורים במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 
  6. בניית קונספט לאירועי תרבות וקהילה.