מרכז המבקרים בחברה לשירותי איכות הסביבה

החל משנת 2003 ליווינו את תהליכי הפיתוח, הניהול והתפעול של מרכז המבקרים באתר לטיפול בפסולת רעילה ברמת חובב. הייעוץ והליווי כללו: פיתוח הקונספט התכני של המרכז וליווי תהליך המיתוג, גיוס והכשרת צוות קבוע, פיתוח תוכניות חינוכיות והנחייתן, הכנת ערכות פעילות מקוריות, בניית תוכנית הסיורים והדרכתן. 

הפעילות כללה התאמה רב תרבותית לקהלי היעד מהחברה היהודית ומהחברה הערבית ובכלל זה קיום הכשרות מקצועיות וימי עיון לצוותי הוראה, הרצאות למגוון קהלי יעד, ייזום תחרויות ציורים וכרזות, הפקת תערוכות ועוד.