מרכז המבקרים איגודן

בין השנים 2005-2011 ליווינו את איגודן בתהליכי הטמעת תוכניות חינוך והסברה בקרב הקהילה.

לצד זאת סייענו בבניית קונספט להקמת מרכז מבקרים בשפד"ן. נושא הטיפול בשפכים ומניעת השלכת מגבונים לחים לאסלה, נשזר בתכנית חינוכית שפיתחנו "עושים סביבה ביחד".

התוכנית פעלה ב-100 בתי ספר ברשויות האיגוד במשך חמש שני ועסקה בהגברת מודעות התלמידים לנושאי חיסכון במים, טיהור שפכים, מה מותר ומה אסור להשליך לאסלה וכד'.

בתהליכי הבנייה של מרכז המבקרים השתתפנו הן בהיבט התכני והן בהיבט העיצובי. ובהמשך ניהלנו את מערך הסיורים במרכז המבקרים בשנתיים הראשונות לקיומו.