שיתוף ציבור בתוכניות מתאר ובהתחדשות עירונית

שיתוף הציבור הוא כלי מרכזי ביצירת איכות חיים. קומיוניטי מסייעת לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים לקיים תהליכי שיתוף ציבור במגוון תחומי תכנון. במסגרת זו פיתחנו מודל עבודה המבוסס על מודל הדמוקרטיה ההשתתפותית – גישה שפותחה בעולם במטרה להשיג השתתפות פעילה של בעלי תפקידים ואזרחים בתהליכי קבלת החלטות, רקימת שיתופי פעולה ולמידה משותפת.

ביצענו תהליכי שיתוף ציבור במסגרת תמ"א 13 לסובב ים המלח, בפרויקט חוות הרוח בצפון רמת הגולן, בתוכניות המתאר בירוחם, במועצה האזורית לב השרון ועוד.

שיתוף ציבור - תמ"א-13 סובב ים המלח
שיתוף ציבור מ.א. לב השרון
שיתוף ציבור מ.א. גולן
שיתוף ציבור ירוחם