קורסי פעילים ברשויות המקומיות

צוות קומיוניטי מפתח, מנהל ומנחה מגוון קורסים והכשרות במגוון נושאים מתחומי הקיימות. במסגרת הקורסים המשתתפים והמשתתפות הוגים רעיונות למיזמים חברתיים-סביבתיים אותם יוכלו לקדם באזור מגוריהם. הכשרות אלו מהוות פלטפורמה נהדרת ליצירת שותפויות והעצמה לקידום איכות חיים וחוסן חברתי. בשנתיים האחרונות עוסקים הקורסים במגוון נושאים הקשורים בין היתר למשבר האקלים ולהיכרות עם מדיניות הרשויות בישראל והיערכותן לנושא ובכלל זה:

  • תרבות הצריכה
  • בעיית הפסולת ודרכי הטיפול בה
  • מדע אזרחי       
  • שמירת טבע ומגוון ביולוגי
  • התייעלות אנרגטית
  • אקטיביזם סביבתי
  • כלכלה מקומית
  • גינון מקיים ופרמהקלצ'ר
קורס פעילים - מ.א. נחל שורק
קורס פעילות באבו גוש
קורס פעילים בראשל"צ
קורס מדע אזרחי בהרצליה