קומיוניטי ברשויות ניקוז נחלים

קומיוניטי מפתחת עבור רשויות ניקוז ונחלים מגוון פעילויות לשיתוף קהילות אגני הנחלים בתהליכי שיקום. ובכלל זאת: ייעוץ עבור צוות רשויות הניקוז, מיפוי קהילות המרחב וגיבוש תוכנית עבודה בעקבות הממצאים, בניית מנהיגויות מקומיות להובלת תהליכים וייזום אירועים קהילתיים ליצירת שיתופי פעולה הדוקים.

קהילות רשות ניקוז ונחלים ירקון

קהילות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי