קומיוניטי ברשויות ניקוז נחלים

קומיוניטי מפתחת עבור רשויות ניקוז ונחלים מגוון פעילויות לשיתוף קהילות אגני הנחלים בתהליכי שיקום. ובכלל זאת: ייעוץ עבור צוות רשויות הניקוז, מיפוי קהילות המרחב וגיבוש תוכנית עבודה בעקבות הממצאים, בניית מנהיגויות מקומיות להובלת תהליכים וייזום אירועים קהילתיים ליצירת שיתופי פעולה הדוקים.