קהילות אגן הקדרון

במסגרת שיקום אגן הקדרון, יזמה רשות ניקוז ים המלח, מהלך לשיתוף קהילות השוכנות לאורך נחל הקדרון, שכונות מזרח ירושלים.

התכנית שמה דגש על יצירת מנהיגות נשית. מהלך זה, הינו  חדשני ומשתף את הקהילות בתחום הסביבתי חברתי במזרח ירושלים.

אנו מלווים את הקהילות בתהליכי שינוי תודעתי והבנה כי יש ביכולתם להשפיע על איכות חייהם.

בנוסף, אנו מחברים את הכוחות הפועלים בשטח אל האינטרס המשותף – חיבור אדם, טבע, סביבה, כלכלה.

התהליך שהובלנו יצר שינוי משמעותי בבתי נשות הקדרון. הנשים הפכו לרשת של סוכנות שינוי ומובילות דעה בקרב הקהילה בה הן מתגוררות.