חינוך סביבתי

אנו יוזמים, מתכננים, כותבים ומפעילים תכניות חינוכיות במגוון נושאים בתחומי הקיימות: פסולת ומיחזור, זיהום אוויר, חיסכון במים, תחבורה בת קיימא, מגוון ביולוגי, אקלים ועוד.

התכניות פועלות ברשויות המקומיות והאזוריות, בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים, בחטיבות ובתיכונים.

צוות קומיוניטי מנחה את הפעילות בפועל ומלווה את הצוותים. במסגרת תכניות אלו אנו מסייעים ומלווים בתי ספר וגנים לקראת תהליכי הסמכה למוסדות ירוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה.

עד כה הובלנו למעלה מ-150 מוסדות בתהליכי הסמכה.

אנו מנחים ומכשירים צוותי הוראה בהשתלמויות מקצועיות המאושרות על ידי משרד החינוך.

svivati3
טיבוע 6
פארק איילון4