תוכניות סביבתיות במסגרת ק"ק חינוך וקהילה

קומיוניטי יוזמת, כותבת ומפעילה הלכה למעשה, מגוון תוכניות חינוך סביבתי ברשויות מקומיות במסגרת קולות קוראים שמפרסם המשרד להגנת הסביבה. תוכניות במגוון נושאים כגון: משבר האקלים, תרבות צריכה, פסולת ומיחזור, אנרגיה, שמירת טבע, חיסון במים, גינון ועוד.

התוכניות פועלות בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, במערכת הבלתי פורמלית ובקרב קהלי יעד בוגרים.

עד כה פעלנו בלמעלה מ-1,150 גנים ובתי ספר ברחבי הארץ.