תוכניות הסברה בנושא שמירה על הניקיון

לאורך השנים פיתחנו עשרות תוכניות חינוך והסברה בנושאי שמירה על הניקיון במרחב הציבורי. נושא בוער וכואב בקרב מרבית הרשויות בישראל. מכאן נולד הצורך לייצר תוכניות ממוקדות ולהתאים את תוכן ההסברה לתושבי הרשויות ולתרבותם.

בכלל זה הפעלנו את תוכנית "חארתי בתהימני" בשכונות מזרח ירושלים אשר כללה הסברה מדלת לדלת בקרב 15,000 בתי אב; תוכניות הסברה במסגרת ק"ק ניקיון מטעם המשרד להגנת הסביבה; ומערכי שיעור העוסקים באחריות האישית של כולנו למיגור תופעת הלכלוך ברשות הרבים.