השתלמויות צוותי הוראה

צוות קומיוניטי מעביר קורסים והשתלמויות לגננות ומורים במגוון תחומי דעת ומסגרות חינוך, לרבות השתלמויות מוכרות לגמול המתקיימות גם במרכזי פסג"ה עירוניים.

אנו מקפידים לשלב מרצים מקצועיים מתחומי דעת מגוונים ולהעשיר את הקורסים וההשתלמויות בדוגמאות יישימות מהארץ ומהעולם במטרה להעניק השראה חיובית למשתתפים.

גולת הכותרת בהכשרות אלו היא הענקת רעיונות אופרטיביים ליישום מגוון פרקטיקות חוויתיות בסיום ההכשרות.