מודל העסקה בקהילה בחברה הערבית

מיום הקמתנו ועד היום, אנו פועלות לקידום והעצמת נשים בחברה הערבית. החל משנת  2013 פיתחנו את מודל העסקה בקהילה בתחומי קיימות בכלל ובנושא השמירה על הניקיון והטיפול בפסולת בפרט, במסגרתו אנו מלוות נשים בחברה הערבית, מכשירות אותן, מחברות אותן למוקדי תעסוקה רלבנטיים ודואגות לסייע להן להצטרף למעגל התעסוקה ולהתפרנס.

המודל מתחיל בקורס הכשרה בו נפגשות הנשים בסדרת מפגשים מעמיקה החושפת בפניהן את עולם הקיימות על גווניו החברתיים והסביבתיים. בסיום הקורס נשים מתאימות עוברות לשלב ההתמחות במספר מעגלי העסקה רלבנטיים שאנו מאתרים בשיתוף עם הרשות המקומית בה אנו עובדים. ובשלב האחרון אנו מלווים את תהליכי קליטת העובדות במקומות העבודה ושומרים על קשר עם הגורם המעסיק.

כך הפעלנו מיזמים בשגב שלום, תל שבע, רהט, מזרח ירושלים ועוד.

נשות מזרח ירושלים בחממה התעסוקתית