קומיוניטי במרכזי חינוך וקיימות

התמחות בייעוץ ובבניית קונספט להקמת מרכזי מבקרים העוסקים בתחומי הקיימות. ליווי תהליכי ההקמה משלב החזון ועד שלב ההקמה בפועל והתפעול. בהתאם לצרכי הלקוח אנו מפתחים פרוגרמה לתכנון ולהפעלת המרכז.

בית קינן

הרצליה

מרכז המבקרים בתחנת המעבר

פתח תקווה

מרכז המבקרים במבט"י

(מפעלי טיהור וביוב ירושלים)

מרכז המבקרים בחברה לשירותי איכות הסביבה

מרכז המבקרים איגודן