תוכנית כוח הצבע

תוכנית כוח הצבע עוסקת בנושא חשיבות צריכת ירקות ופירות בחמישה צבעים.

התוכנית ממומנת על ידי מועצת הצמחים הרואה חשיבות רבה בהטמעת הרגלי צריכת ירקות ופירות בקרב ילדים.

בתוכנית זו, יזמנו ופיתחנו כ-30 מערכי שיעור ומערכי פעילות המסייעים לקדם את הנושא.

צוות קומיוניטי מלווה את צוותי ההוראה בבתי הספר ומסייע להם בהטמעת התכנים, בארגון ימי שיא ובהובלת שינוי התנהגות בתחומי צריכת ירקות ופירות בקרב התלמידים.

התוכנית מאושרת על ידי משרד החינוך ופעלה בכ-200 בתי ספר ברחבי הארץ.

תכנית בוקר ערוץ 10. 2018