תכנית כוח הצבע

כוח הצבע הינה תכנית חינוכית הפועלת בבתי ספר ועוסקת בנושא חשיבות צריכת ירקות ופירות בחמישה צבעים.

התכנית ממומנת על ידי מועצת הצמחים הרואה חשיבות רבה בהטמעת הרגלי צריכת ירקות ופירות בקרב ילדים.

בתכנית זו, יזמנו ופיתחנו כ-30 מערכי שיעור ומערכי פעילות המסייעים לקדם את הנושא.

צוות קומיוניטי מלווה את צוותי ההוראה בבתי הספר ומסייע להם בהטמעת התכנים, בארגון ימי שיא ובהובלת שינוי התנהגות בתחומי צריכת ירקות ופירות בקרב התלמידים.

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך ופועלת בכ-200 בתי ספר ברחבי הארץ.

תכנית בוקר ערוץ 10. 2018