חושבים עושים

תוכנית חושבים עושים, פרי יוזמה של כיל בשיתוף המועצות המקומיות והאזוריות בנגב, פועלת כחלק מתהליך אסטרטגי של כיל לקידום שותפים ושותפויות בנגב.

התכנית מבוססת על ליווי מיזמים חברתיים סביבתיים של תושבים מקומיים ושל מועצות מקומיות ומסייעת לקדם בנגב קהילות בנות קיימא.

התכנית פועלת במועצות – ירוחם, רמת הנגב, מצפה רמון, תמר, דימונה ובקרוב בבאר שבע.

על פי חזון התכנית, הפעולות החברתיות מסייעות להצמיח עוגנים משמעותיים בתוך היישובים ומחזקות את איכות החיים של הקהילות.

עשייה חברתית המבוססת על שיתוף בין הרשויות, חברה עסקית, חברה אזרחית ותושבים פעילים, היא פלטפורמה לפיתוח המרחב הפיזי והחברתי של הנגב.

אנו מובילים, כיועצים מקצועיים עבור כיל, תהליכים של שותפות בין מגזרית ומלווים יזמים, אנשי רשויות ותושבים הפועלים לטובת חיזוק החוסן החברתי וזהות מרחב הנגב.