תחומי ההתמחות שלנו

בניית מודלים ייחודיים ותהליכים אסטרטגיים של שותפויות והעצמה בין קהילות וארגונים. התהליכים מותאמים לצרכי השטח ולחזון השותפים. בעבודתנו אנו מייצרים מכנה משותף בין קהילות המאפשר פעילות ארוכת טווח ליצירת איכות חיים ומעורבות פעילה.

הובלת שינוי תודעתי באמצעות למידה והכשרה. פיתוח קורסים, הכשרות והשתלמויות במגוון נושאים מתחומי הקיימות. אנו מפתחים, כותבים ומפיקים תכנים ייחודיים המותאמים לצרכי לקוחותינו.

התמחות בייעוץ ובבניית קונספט להקמת מרכזי מבקרים העוסקים בתחומי הקיימות. ליווי תהליכי ההקמה משלב החזון ועד שלב ההקמה בפועל והתפעול.בהתאם לצרכי הלקוח אנו מפתחים פרוגרמה לתכנון ולהפעלת המרכז.

הטמעת ערכי הקיימות בתרבות הארגונית. ליווי הארגון החל משלב הגדרת החזון החברתי סביבתי, התווית אבני דרך ותהליכי יישום. בניית אג'נדה ליצירת שיח המחבר בין הארגון לקהילות הרלבנטיות בסביבתו והפיכתה לחלק בלתי נפרד מחזון הארגון.

פיתוח והפעלת תכניות חינוכיות ברשויות מקומיות בישראל. אנו פועלים בלמעלה מ-900 מוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי במגוון תחומי הקיימות: פסולת ומיחזור, צמצום צריכה, גינון בר קיימא, התייעלות אנרגטית, זיהום אוויר, שמירת טבע, תזונה מקיימת ועוד.