קומיוניטי בקהילה

התמחותנו בייעוץ ובתכנון אסטרטגי בתחומי הקיימות, בליווי מקצועי ובהטמעת תהליכי העצמה ויזמות בקרב קהילות רב תרבותיות. קומיוניטי פיתחה מודלים ייחודיים לבניית קהילות בנות קיימא. האתגר המרכזי הוא לחבר בין חברי הקהילה ולייצר מכנה משותף שיאפשר פעילות משותפת ארוכת טווח. אנו מלווים את הקהילות ומסייעים להן לפעול באופן יצירתי ומקיים באזור מגוריהן. ובכלל זה:

  • גיוס קהילות
  • בניית תכניות עובדה שנתיות
  • ליווי והנחיית הקבוצות
  • ייזום פרויקטים נקודתיים והפקתם יחד עם הקהילות
  • ליקוט חומרים והכנת חומרי פרסום