פיתוח קהילות בנות קיימא

בניית מודלים ייחודיים ותהליכים אסטרטגיים של שותפויות והעצמה בין קהילות מגוונות ושונות וארגונים לקידום איכות חיים וחוסן חברתי.

מהלך זה הינו אמצעי לקידום תהליכים כמו שיקום שכונות, התחדשות עירונית, העצמה חברתית ויצירת שיתופי פעולה בין קהילות שונות המתגוררות בערים או במרחבים כפריים. התהליכים מותאמים לצרכי השטח ולחזון השותפים.

אנו מתמחים ובעלי ניסיון בעבודה בקהילות מגוונות רב תרבותיות.

בעבודתנו אנו מייצרים מכנה משותף בין קהילות המאפשר פעילות ארוכת טווח ליצירת איכות חיים ומעורבות פעילה.

בין היתר, קומיוניטי שותפה לפרויקט הקיימות העירונית ביוזמת מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד להגנת הסביבה. הפרויקט מבקש להתוות המלצות מדיניות והתנהלות בתחומי הקיימות העירונית באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני.
עידית אלחסיד שימשה חברה בצוות המומחים והחוקרים אשר ליוו את הפרויקט.
עוד על הפרויקט ניתן לקרוא בקישור הבא: https://www.ukayamut.com/

דרכי הפעולה:

  • גיוס קהילות
  • מיפוי צרכים ובעלי עניין
  • זיהוי הזדמנויות וחוזקות מקומיות
  • שיתוף ציבור – כלי עבור הרשות ליישום מדיניות והבניית שפה משותפת
  • בניית אסטרטגיה ארוכת/קצרת טווח
  • בניית תכניות עבודה שנתיות
  • ליווי, הנחייה, אימון והכשרת קבוצות ויחידים
  • ייזום פרויקטים נקודתיים והפקתם יחד עם הקהילות
  • בניית תהליכי הערכה ומדידה
  • הכנת חומרים לפרסום ויח"צ