הכירו אותנו

חברת קומיוניטי סביבה וחברה היא עסק חברתי סביבתי שהוקם בשנת 1999 על ידי עידית אלחסיד.
התמחותנו בייעוץ ובתכנון אסטרטגי בתחומי הקיימות, בליווי מקצועי ובהטמעת תהליכי העצמה ויזמות בקרב קהילות רב תרבותיות.

אנו יוזמים ומפתחים מיזמים בקהילות עירוניות וכפריות המהוות עוגן ומנוע צמיחה בכל רבדי החיים ברמה המקומית, האזורית והארצית.

אנו פועלים ברחבי הארץ ומקפידים על חשיבה רב מערכתית, יצירתית ופלורליסטית המאפשרת התאמה לצורכי לקוחותינו. 

אנו מאמינים כי בכוחה של קהילה לחולל שינוי תודעתי והתנהגותי ולהשפיע על איכות חייה.

מודל הפעולה שאנו מפתחים, מותאם אישית ומייצר שותפות אמיתית בין החברה האזרחית, מגזר ציבורי, רשויות מקומיות, יזמים, אקדמיה וחברות עסקיות.

שלושה עשורים של עשייה בתחום, מאפשרים לנו להגשים את החזון להובלת שינוי חברתי סביבתי בחברה הישראלית.