בניית אסטרטגיה וייעוץ

הטמעת ערכי הקיימות בתרבות הארגונית. ליווי הארגון החל משלב הגדרת החזון החברתי סביבתי, התווית אבני דרך ותהליכי יישום. בניית אג'נדה ליצירת שיח המחבר בין הארגון לקהילות הרלבנטיות בסביבתו והפיכתה לחלק בלתי נפרד מחזון הארגון. דרכי פעולה:
    בניית תכניות אסטרטגיות
  • פיתוח מודל חברתי סביבתי בארגון
  • ייעוץ לבעלי תפקידים רלבנטיים
  • בניית תהליכי עומק בארגונים תוך הצבת יעדים ברורים
  • ייעוץ במיתוג ובניית תוכן
  • מדידה והערכה של התהליכים
  • פיתוח תכניות קהילתיות וניהולן הלכה למעשה